Snel Werkende Schildklier Kat

Published Feb 23, 23
7 min read

Koud Lichaam Schildklier

Dit werkt vaak goed, vooral als de schildklier te snel werkt door een struma. Er is wel een kans dat na één tot een aantal jaren de schildklier wat te traag gaat werken..

Michelangelolaan 25623 EJ Eindhoven 040 - 239 91 11 In deze folder vindt u informatie over de schildklier, hyperthyreoïdie en over de mogelijkheden voor behandeling en begeleiding. De schildklier is een kleine, vlindervormige klier die laag in de hals ligt, onder het strottenhoofd en vóór de luchtpijp. In een normale situatie is de schildklier aan de buitenzijde niet te zien of te voelen.Voor het aanmaken van de schildklierhormonen heeft de schildklier jodium nodig, dat uit het bloed wordt gehaald en in de schildklier wordt opgeslagen. De werking van de schildklier wordt aangestuurd vanuit de hersenen. kattenvoer schildklier. In de hersenen bevindt zich de hypofyse, een klein orgaantje dat het hormoon aanmaakt waardoor de schildklier wordt gestimuleerd.

Als uw schildklier te snel werkt, waardoor teveel schildklierhormonen worden aangemaakt, spreken we van ‘hyperthyreoïdie’. Bij hyperthyreoïdie verlopen allerlei processen in uw lichaam te snel. Hierdoor kunt u last krijgen van verschillende verschijnselen en klachten. Mogelijke klachten bij hyperthyreoïdie: vermoeidheid slecht slapen gejaagdheid nervositeit snelle polsslag soms onregelmatige, snelle hartslag (gevoel van ‘fladderen’) kortademigheid, vooral bij inspanning last van warmte (overmatig transpireren), voorkeur voor koude omgeving warme, vochtige handen bevende handen, trillerigheid spierzwakte in armen en benen gewichtsverlies ondanks toegenomen eetlust.

Er zijn verschillende ziekten die een te snel werkende schildklier kunnen veroorzaken. De meest voorkomende zijn: De ziekte van Graves (of ziekte van Basedow of diffuus toxisch struma genoemd)De ziekte van Graves is een auto-immuunziekte van de schildklier. Dit betekent dat het lichaam antistoffen produceert tegen de eigen schildklier, waardoor een ziekte ontstaat - kattenvoer schildklier.

Gezwollen Schildklier

Sommige patiënten krijgen last van een oogaandoening met mogelijke klachten als lichtgevoelige, snel vermoeide en tranende ogen. Vaak kijken deze mensen wat feller uit hun ogen dan voorheen en lijken hun ogen groter. kattenvoer schildklier. In ernstiger en zeldzamer gevallen kunnen uitpuilende oogbollen ontstaan, met klachten van dubbelzien. De klachten kunnen zich zowel aan één oog als aan beide ogen voordoen.

Deze zwelling (knobbel) is niet altijd voelbaar. Er is sprake van één te hard werkende knobbel in de schildklier, die de rest van het omliggende schildklierweefsel onderdrukt - kattenvoer schildklier. Om een nauwkeurig beeld te krijgen van de aandoening waaraan u lijdt, worden bij het bloedonderzoek bepaald: de hoeveelheid schildklierhormonen (T4 en T3) de hoeveelheid schildklierstimulerend hormoon (TSH) de hoeveelheid antistoffen tegen de schildklier (anti TPO).

Uw arts bekijkt samen met u welk geneesmiddel en welke dosering voor u het meest geschikt zijn. Daarnaast krijgt u in de eerste weken zonodig een medicijn om de klachten van prikkelbaarheid en een snelle polsslag te bestrijden. Meestal duurt de behandeling met medicijnen een jaar. Hierna wordt de behandeling met medicijnen gestaakt en controleert de arts of de schildklierfunctie normaal blijft zonder deze medicijnen.

Dan wordt vrijwel altijd gekozen voor een behandeling met radioactief jodium. kattenvoer schildklier. Bijwerkingen van medicijnen, Schildklierremmende medicijnen hebben soms ook bijwerkingen, zoals helaas vrijwel alle medicijnen. De meest ernstige bijwerking is een tijdelijke verstoring in de aanmaak van witte bloedcellen in het beenmerg (agranulocytose). De belangrijkste verschijnselen van deze bijwerking zijn koorts en keelpijn.

Vanuit het bloed wordt het radioactief jodium zeer goed door de schildklier opgenomen en vastgehouden. Hierdoor wordt alleen schildklierweefsel vernietigd, zonder schade aan te richten in de rest van het lichaam. kattenvoer schildklier. Na de behandeling met radioactief jodium bestaat de kans dat de overblijvende schildkliercellen op kortere of langere termijn te weinig schildklierhormonen gaan maken.

Brok In De Keel Schildklier

De kans hierop is vooral groot bij de ziekte van Graves. Bij de andere twee vormen van hyperthyreoïdie (het multinodulair toxische struma en het toxisch adenoom) is deze kans veel kleiner. Radioactief jodium en zwangerschap Radioactief jodium kan schadelijk zijn voor de (ongeboren) baby. Voor een onderzoek en behandeling met radioactief jodium mag u niet zwanger zijn.

Uw internist kan het behandelplan dan op uw persoonlijke situatie afstemmen. Bij de chirurgische behandeling wordt een groot gedeelte van de schildklier weggenomen of, in het geval van een toxisch adenoom, alleen het adenoom (de knobbel). Dit is meestal genoeg om de klachten te laten verdwijnen. Het is mogelijk dat het restant van de schildklier te weinig schildklierhormonen maakt.

Ik hoor het bijna dagelijks. Vrouwen krijgen vijf keer vaker dan mannen problemen met hun schildklier. Het is een onderwerp waar veel verwarring over heerst, zelfs bij artsen. Het is ook een lastige puzzel om op te lossen. kattenvoer schildklier. Heel vaak gaat het om wat we in de wandelgangen noemen. Maar vaak ligt het probleem niet bij de schildklier zelf maar bij de hormonen die moeten zorgen voor een gezonde stofwisseling.

Het is heel verstandig om je hier goed te verdiepen zodat je weet wat je zelf kunt doen als er bij jou iets aan de hand zou zijn. Problemen met je schildklier zijn lang niet altijd problemen met je schildklier maar met de hormonen die je lichaam moet aanmaken. Je schildklier is een klein orgaan in je hals dat een belangrijk hormoon aanmaakt: thyroxine, ook wel T4 genoemd.

Hierdoor is je schildklier niet alleen verantwoordelijk voor je algehele gezondheid, maar heeft hij ook grote invloed op je energiehuishouding en hormoonbalans. Je schildklier zorgt ervoor dat je energiefabriekjes, je mitochondriën, energie voor je aanmaken. kattenvoer schildklier. Energie om jou ten eerste in leven te houden en ten tweede om leuke dingen mee te doen.

Knobbeltjes Schildklier

Een trage schildklier, hypothyreoïde, komt verreweg het meeste voor. Dit betekent dat je stofwisseling vertraagd is, inclusief de vernieuwing van al je cellen. De lijst van vervelende symptomen van een trage schildklier is dan ook lang. Bij fysieke klachten moet je denken aan vermoeidheid, gewichtstoename, gewrichtsklachten, broze nagels en dunnere haren, droge huid, vocht vasthouden, huidklachten, kouwelijk zijn, versnelde veroudering, regelmatig terugkerende ontstekingen, zwak afweersysteem, obstipatie en buikklachten.

Het is dus van belang om de oorzaken op te sporen en deze aan te pakken. Het lastige is echter dat er vaak sprake is van meerdere oorzaken. Schildklierproblematiek vraagt om een brede aanpak op diverse vlakken Maar eerst nog even iets anders. Heb jij je schildklier laten testen maar niet de diagnose ‘trage schildklier’ gekregen? Dit komt heel veel voor.

Verder wordt meestal ook FT4 gemeten: het vrije schildklierhormoon. Een waarde lager dan 10 pmol/l geeft pas de diagnose ‘te weinig schildklierhormoon’, normaal is tussen de 10 en 24 pmol/l. Ook deze bandbreedte is groot. Er zijn mensen die zich nog prima voelen bij een waarde van 9 terwijl anderen al typische schildklierklachten krijgen bij 17.

Meerdere keren bloed laten prikken heeft dan dus ook geen zin: de uitslag zal steeds hetzelfde zijn. Als TSH en FT4 binnen de normale waarden vallen, kan er ook nog een probleem zijn met FT3, het vrije T3. Het schildklierhormoon T4 wordt namelijk pas werkzaam in het lichaam als het door je lever (en in andere cellen) wordt omgezet in het actieve hormoon FT3.

Artsen gaan er vaak onterecht vanuit dat als TSH en FT4 normaal zijn, er ook wel voldoende FT3 zal worden aangemaakt. Dit hoeft echter niet zo te zijn (kattenvoer schildklier). Omzettingsproblemen van FT4 naar FT3 komen steeds vaker voor en vragen om een andere aanpak. Vraag daarom bij je arts om FT3 en ook reverse T3 te meten.

Schildklier En Hoofdpijn

Onder invloed van stress wordt er veel reverse T3 (r, T3) aangemaakt, maar dit hormoon is niet werkzaam (2). Tot slot: vraag ook om anti-TPO te laten meten. Schildklierproblemen kunnen namelijk ook het signaal van een auto-immuunziekte zijn, waarbij het lichaam antistoffen maakt tegen het eigen weefsel, in dit geval dus de stof anti-TPO - kattenvoer schildklier.

More from Mason jar, Gezond eten