Levensverwachting Zonder Schildklier  thumbnail

Levensverwachting Zonder Schildklier

Published Feb 25, 23
4 min read

Cyste Schildklier Klachten

BDNF speelt een rol bij de vorming van nieuwe verbindingen. Dit proces is van belang voor leerprocessen en een goed functionerend geheugen. De hippocampus, een hersendeel dat betrokken bij de vorming van het langetermijngeheugen, is een belangrijke plaats voor de effecten van BDNF. BDNF reguleert ook de rijping en functie van interneuronen (zie beneden) Bepaalde neuronen, die interneuronen of schakelcellen worden genoemd en door de neurotransmitter GABA worden aangestuurd zijn bijzonder gevoelig voor hormoon schommelingen.Een veranderde genexpresssie. Waardoor bepaalde hersencellen (piramidale cellen in de hippocampus) minder dendrieten en synapsen ontwikkelen. Een studie van Willoughby et al. (6B) heeft laten zien dat kinderen van moeders met hypothyreoïdie een kleinere hippocampus hebben (schildklier afvallen moe). Een kleinere hippocampus wordt geassocieerd met geheugenproblemen. Vermindering van de myelinisatie. De lange uitlopers van neuronen, axonen genoemd zorgen voor het geleiden van signalen over grotere afstanden.

Zelfs kleine verstoringen van de schildklierfunctie van de moeder kunnen in verband worden gebracht met een verstoring van zowel de cognitieve als ook de motorische ontwikkeling van het kind. Onder cognitief valt dingen onthouden, oplossen van problemen, verbale ontwikkeling, reactietijd, hyperactiviteit en intelligentie (8). Onder motorische ontwikkeling vallen balans, fijne motoriek (schrijven) en grove motoriek (schildklier afvallen moe).

Schildklierproblemen tijdens de zwangerschap kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het cocktail dat leidt tot de ontwikkeling van deze aandoeningen. schildklier afvallen moe. Niet alleen voor het kind kan een slecht werkende schildklier gevolgen hebben ook de kans dat de moeder een postpartum depressie krijgt is vele male verhoogd door een slechte schildklier functie - schildklier afvallen moe.

Een klein deel daarvan wordt als vrij T3 in het bloed vervoerd (schildklier afvallen moe). Voor het grootste gedeelte van de bevoorrading met T3 zijn neuronen afhankelijk van gliacellen. Het zijn de gliacellen, met de naam astrocyten, die voor de omzetting van het inactieve hormoon T4 in het actieve hormoon T3 zorgen - schildklier afvallen moe. Ook de gliacellen zelf hebben schildklierhormonen nodig om gevormd te worden en optimaal te functioneren.Er zijn 5 soorten gliacellen met ieder een eigen functie. Gliacellen zorgen voor onderhoud, beheer, verzorging van de synapsen, isolatie van neuronen, de opbouw van de bloedhersenbarrière en de verdediging tegen indringers. (8B) Tijdens de ontwikkeling van de hersenen worden zoveel mogelijk verbindingen gevormd waaruit later geselecteerd wordt. Dat gebeurd middels pruning/snoei.

Schildklier Gewrichten

Het maakt de hersenen efficiënter zodat wij complexere denkprocessen aankunnen. Tussen het 2de en het 10de levensjaar worden 50% van de verbindingen opgeruimd, maar het proces loopt door tot het 20te levensjaar. Het zijn onder ander de microgliacellen die voor het snoeiproces zorgen. Vindt dit proces te beperkt plaats blijven de hersenen een minder efficiënt netwerk.

Zij behouden 84% van de verbindingen. De vergelijkingsgroep zonder autisme had na het snoei proces nog maar 59% van verbindingen over. Ook het aantal gliacellen zelf moet worden teruggebracht tijdens dit snoeiproces (8C) (schildklier afvallen moe). Soms is minder hebben blijkbaar meer waard en zorgen te veel verbindingen voor een verdwalen van het signaal (schildklier afvallen moe).

De hierboven genoemde thema’s en mechanismes zijn een beperkte selectie om te laten zien hoe verweven de schildklier met de hersenfunctie van onze kinderen is. Naast het feit dat er nog weinig aandacht is voor de belangrijke rol van de schildklier bij hersenproblemen, draagt ook de gebrekkige opsporing van de schildklierproblemen zelf bij aan het onzichtbaar blijven van de schildklier als een van de promotors van ziektes die we om ons heen zien toenemen zoals autisme, ADHD, leerproblemen - schildklier afvallen moe.We eten weinig vis, schaal, schelpdieren of zeewier om onze schildklier te voorzien met de essentiële stoffen die zij nodig heeft: jodium, zink, selenium en eiwit. We leven in een stress rijke maatschappij en belasten ongemerkt de gevoelige schildklier met toxische stoffen die we via de voeding, de lucht, of via de huid binnen krijgen.Bij hypothyreoïdie maakt uw schildklier te weinig schildklierhormonen. De klachten door hypothyreoïdie ontstaan geleidelijk. Hypothyreoïdie komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. De schildklier is een klier die aan de voorkant in uw hals zit. De schildklier produceert schildklierhormonen en reguleert de stofwisseling, de verbranding in de cellen en de groei (schildklier afvallen moe).

Soms kan het instellen met de juiste hoeveelheid schildklierhormoon enige tijd in beslag nemen. Meer informatie over hypothyreoïdie staat op de website van de Schildklierstichting .

Latest Posts

Broze Nagels Schildklier

Published Oct 18, 23
10 min read

Schildklier Bult

Published Oct 14, 23
4 min read

Schildklier En Cholesterol

Published Oct 03, 23
5 min read